Trúng thầu lắp đặt 25 tổ máy phát điện VMS II
Nối tiếp sau những thành công của các gói thầu VMS I, II, III, VI...Thiên Việt tiếp tục triển khai các công tác lắp đặt 25 tổ máy phát điện cho các trạm viễn thông của VMS II.