Trúng thầu lắp đặt 25 tổ máy phát điện VMS II

05/04/2013, 04:39

 

Công ty thông tin di động (VMS) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 04 năm 1993, VMS đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên khai thác dịch vụ thông tin di động GMS 900/1800 với thương hiệu MobiFone, đánh dấu cho sự khởi đầu của ngành thông tin di động Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của MobiFone là tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động.

Với mạng lưới trạm phủ khắp toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, VMS đang không ngừng lớn mạnh cùng với đó là các hệ thống trạm BTS trải đều trên các tỉnh, thành phố, thị trấn.
Đáp ứng được điều đó đòi hỏi cần phải các các đơn vị cung cấp các sản phẩm máy phát điện tin cậy.